Predstavitev

»Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost«

To je slogan letošnjega evropskega leta kulturne dediščine.

Kulturna dediščina je v osrčju evropskega načina življenja. Opredeljuje nas in ustvarja občutek pripadnosti. Kulturna dediščina vključuje književnost, umetnost in predmete, poleg tega pa tudi obrti, ki se jih učimo, zgodbe, ki jih pripovedujemo, hrano, ki jo uživamo, ter filme, ki si jih ogledamo. Kulturna dediščina nam omogoča razumeti preteklost in graditi našo prihodnost.

Na podlagi predloga Evropske komisije sta Evropski parlament in Svet leto 2018 razglasila za evropsko leto kulturne dediščine. Želja Komisije je namreč izpostaviti vlogo evropske kulturne dediščine pri spodbujanju zavedanja skupne zgodovine in identitete. V letošnjem letu se bodo po celi Evropi zvrstili najrazličnejši dogodki, projekti in počastitve katerih namen bo ravno vzbujanje zanimanja za kulturno dediščino v javnosti, predvsem pri otrocih in mladih.

Evropsko leto kulturne dediščine bo usmerjeno na bogastvo kulturne dediščine Evrope, pri čemer se bo poudarila njegova vloga pri oblikovanju skupnega zavedanja o identiteti in pri izgradnji prihodnosti Evrope.

Evropsko leto kulturne dediščine v Sloveniji

Ministrstvo za kulturo se aktivno vključuje v praznovanje evropskega leta kulturne dediščine. Poleg osrednjih dogodkov v okviru leta se obeležitvi pridružujejo muzeji, galerije in drugi javni zavodi s področja kulture ter drugi vladni in nevladni deležniki.

V praznovanje Evropskega leta kulturne dediščine se je vključila tudi Slovenska turistična organizacija, ki bo kulturi v naslednjih dveh letih namenila posebno promocijsko pozornost. V sklopu svojih aktivnosti bodo obeležili nekaj obletnic, ki pomenijo mejnike tako v slovenski kulturi kot turizmu (200 let turističnega obiska Postojnske jame, 100-letnica ustanovitve Narodne galerije v Ljubljani, 100. obletnica konca 1. svetovne vojne).

Evropsko leto kulturne dediščine v Mestni občini Koper

Mestna občina Koper se v zadnjih letih intenzivno razvija v smeri kulturnega turizma. V pripravi je tudi strategija kulture v Mestni občini Koper, ki bo to področje še natančneje opredelila in strateško začrtala razvoj. V letu 2017 je MOK prejela laskavi naziv Evropske destinacije odličnosti za kulturni turizem, kar predstavlja dodatno spodbudo za razvoj in ohranjanje kulturne dediščine na območju občine. 

V Mestni občini Koper bodo Evropsko leto kulturne dediščine obeležili med 21. 3. in 6. 10. 2018.

Mestna občina Koper tako nastopa kot povezovalec kulturnih ustanov, ustvarjalcev in ljubiteljev kulture, ki delujejo ali soustvarjajo na območju občine.


Več o praznovanju evropskega leta kulturne dediščine si lahko preberete TUKAJ.

Uradni logotip Evropskega leta kulturne dediščine in pravilnik njegove uporabe je na voljo TUKAJ.

 

Viri:
http://www.zvkds.si/sl/elkd
https://ec.europa.eu/slovenia/news/european_year_of_cultural_heritage_sl
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5067_sl.htm